Wednesday, September 3, 2008

Zasavica - specijalni rezervat prirode (Sremska Mitrovica)
Autor fotografija: Jugoslav Rakita


"Zasavica je zaštićena kao specijani rezervat prirode radi očuvanja prirodnog vodotoka i vlažnih staništa sa značajnom raznovrsnošću flore i faune i prisutnim prirodnim retkostima i ugroženim vrstama.
Na ovom području do sada je zabeleženo preko 600 biljnih vrsta. Najveći broj pripada grupi taksona širokog rasprostranjenja (kosmopolitske i eurivalentne vrste), međutim, značajno je prisustvo retkih i reliktnih vrsta koje na ovim prostorima rastu na granicama svojih disjunktnih areala.
Posebno je značajno prisustvo:
  • belog i žutog lokvanja (Nymphaea alba, Nuphar luteum),
  • testerice (Stratiotes aloides),
  • lokvanjića (Nymphoides peltata),
  • močvarne koprive (Urtica kioviensis) i
  • iđirota (Acorus calamus), prirodnih retkosti koje su, pored mešinke (Utricularia australis) i zuke trostrane (Schoenoplectus triqueter), istovremeno i vrste sa spiska za Crvenu knjigu flore Srbije.
Na Zasavici rastu borak (Hippuris vulgaris), rebratica (Hottonia palustris), jezičasti ljutić (Ranunculus lingva) i panonski različak (Centaurea sadlerana) - endemska vrsta Panonske nizije. Ove vrste su uvršćene u prvi tom "Crvene knjige flore Srbije" kao krajnje ugroženi taksoni u flori Srbije. Prisutne biljne vrste izgrađuju različite tipove vegetacije. Glavno obeležje vegetaciji ovog područja daju bogate, vrlo često monodominantne sastojine testerice. Na lokalitetu pašnjak Valjevac zabeležena je retka i sve više ugrožena, močvarna zajednica Acoro-Glyceretum maximae."

No comments:

Post a Comment

Ako vam se svideo post...

Ukoliko vam se svidjaju fotografije, predlazem vam da unesete vas E-mail u formu ispod i citate blog i putem maila, ili da se prepisete na feed bloga.
 
Unesite vas E-mail:


Mreza Kreativnih Ljudi

Tihomir Stojanovic blog

Planinarenje - planinarske akcije